Pohjois-Kymenlaakson Autoteknillinen Yhdistys ry

Jäseneksi ?

Varsinainen jäsen

Hallitus voi ottaa anomuksesta yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi auto- ja kuljetusalalla toimivia insinöörejä, teknikoita sekä muita alalla esimies- tai vastaavissa tehtävissä työskenteleviä henkilöitä, jotka sitoutuvat noudattamaan Pohjois-Kymenlaakson Autoteknillisen yhdistyksen ja Suomen Autoteknillisen Liitto ry:n sääntöjä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Kannatusjäsen

Yhdistyksen hallitus voi ottaa kannatusjäseneksi yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, mikäli yhdistyksen tai yhteisön säännöt ovat sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa.

Opiskelijajäsen

Hallitus voi ottaa yhdistykseen myös opiskelijajäseniä, jotka ovat teknillisen oppilaitoksen (AMK), -korkeakoulun tai vastaavan oppilaitoksen auto- tai kuljetustekniikan opiskelijoita.

Mitä etua on jäsenyydestä?

Yksi jäsenyyteen liittyvistä eduista on Suomen Autolehti. Jäsen saa myös alennusta Autoalan Kolutuskeskuksen järjetämistä kursseista. Osallistumalla toimintaan tutustuu muihin alalla toimiviin ja vaikuttaviin henkilöihin ja tahoihin. Vierailuilla ja tutustumismatkoilla päsee tutustumaan moniin mielenkiinotoisiin kohteisiin autoalan lisäksi muillakin aloilla.

Jos olet kiinnostunut jäsenyydestä

Ota yhteyttä "Palaute"-sivujen kautta.

PKATY vieraili Karjalan Prikaatin Panssarivaunukorjaamolla